Saturday, March 9, 2013


ham tumse dur bhi nahi,
hum tumhare pas bhi nahi..
jiye to jiye kaise ye kah do hame
ki hum tumhare bhi nahi
aur hum kisi gairo ke bhi nahi
neeta.....k